ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ศูนย์ฝึกว่ายน้ำกิตติยะ เชียงใหม่   

ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เสริมทักษะ(กีฬา,ออกกำลังกายในน้ำเพื่อสุขภาพเด็กและผู้ใหญ่)
ที่ตั้งโรงเรียน
  125 ม. 1 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์
  081-883-1300, 086-322-2759
โทรศัพท์เคลื่อนที่
 
FAX
  -
e-mail
  kittiya.watergym@gmail.com
website
  https://www.facebook.com/kittiyaswimming
คำขวัญ
  ว่ายน้ำ ออกกำลังกายในน้ำ สร้างเสริมพลังกายและใจให้ยั่งยืน
ประวัติความเป็นมา
 
หลักสูตรและแนวการสอน
  1) ว่ายน้ำพื้นฐาน : 30 ชั่วโมง/ 1 คน/ 1 คอร์ส/ 1,500 บาท มีทุกวัน
สำหรับเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
เลือกครูสอนได้ (ชาย/หญิง)
2) ว่ายน้ำขั้นก้าวหน้า
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน (มีโค้ชชาวไทยและต่างประเทศ)
3) ว่ายน้ำเตรียมความ (สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร, เตรียมท่องเที่ยวทางน้ำ : เร่งรัด) 10 ชั่วโมง/ 1 คน/ 1 คอร์ส/ 1,000 บาท
สำหรับเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
4) โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในน้ำ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Learn-to-Swim เรียนรู้สู่การว่ายน้ำ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กน้อย สถานที่เสริมสร้างพัฒนาการและเนิร์สเซอรี่ ติดต่อเรียนเป็นกลุ่มได้ เป็นคลาสที่มีความสนุกและได้รับความรู้ในการดูแลเด็กเล็กในน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัย
5) ให้ความอนุเคราะห์สระน้ำตามงบประมาณที่ท่านจัดสรร เพื่อการดำเนินงานของโครงการหรือแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมกรออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  1) มีสระว่ายน้ำ 2 สระ สระใหญ่ 25*25 เมตร ลึก 1.5 เมตร
สระเล็ก 18*25 เมตร ลึก 90 ซ.ม.
เป็นสระคลอรีน ระดับความเป็นกรดด่าง ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
2) มีห้องน้ำสะอาดแยกชายและหญิงเป็นสัดส่วน
3) รอบบริเวณมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นและมีอัฒจันทร์และเก้าอี้นั่งรออย่างเพียงพอ บรรยากาศครอบครัว ร่มรื่น การระบายอากาศดี
4) มีบริเวณจอดรถมากพอเพียงและมีพื้นที่สนามส่วนหนึ่งในการเดินเล่นพักผ่อน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ที่นี่มีทีมอาจารย์กายภาพบำบัดทาง Sport Physiotherapy จากภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้การดูแลการบาดเจ็บและออกแบบโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  สระว่ายน้ำ,เครื่องเล่นสนาม
ผู้รับใบอนุญาต
  นิภา กิตติยะ
ผู้อำนวยการ
  นิภา กิตติยะ
ปีที่เปิดสอน
  2548
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่,อนุบาล,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาต้น,มัธยมศึกษาปลาย
เด็กพิเศษเรียนรวม
 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  Bi-lingual(Thai)
จำนวนครูทั้งหมด
  5 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  1 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  6 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  2 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  0 คน
รับตั้งแต่อายุ
  0.5 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  ทุกวัน
เกณฑ์การคัดเลือก
  สมัครด้วยตนเอง หรือสอบถามตรงทางโทรศัพท์
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: - บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  ค่าลงสระน้ำและครูผู้สอน
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
 
 

ศูนย์ฝึกว่ายน้ำกิตติยะ เชียงใหม่
125 ม. 1 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 081-883-1300, 086-322-2759,0

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา