ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
นัสพรรณ เนอร์สเซอรี่   

ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่
ที่ตั้งโรงเรียน
  199/89-90 หมู่บ้านพฤกษา15 ซอย 5 ถนนตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
  02-347-4547
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  081-938-6442
FAX
  02-347-4547
e-mail
  uscha_2500@hotmail.com
website
  https://www.facebook.com/สถานรับเลี้ยงเด็ก-นัสพรรณเนอร์สเซอรี่-124143684458749
คำขวัญ
  อบอุ่นเหมือนบ้าน สร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้
ประวัติความเป็นมา
  สถานรับเลี้ยงเด็กนัสพรรณ เนอร์สเซอรี่ ก่อตั้งขื้นจากความรักและความห่วงใยของคุณยายที่มีต่อหลานๆ ซึ่งอยู่ในวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดังนั้นจึงเปิดทำการรับเลี้ยงเด็กขึ้นเพื่อคนที่เรารัก ให้มีความสุข สุขภาพพลานามัยดี

ในการดำเนินกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาทักษะเด็ก นัสพรรณเนอร์สเซอรี่ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดมา

จากประสบการณ์ด้านบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กก่อนวัยเรียนโดยตรง,ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน Nursery ในเครือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย,ประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมากับโรงเรียนในเครือคาทอลิกระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมและประสบการณ์จากสถาบันกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดังนั้นจึงทำให้เรามั่นใจและพร้อมที่จะทำเนอร์สเซอรี่ให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ของเด็กๆ และมีความตั้งใจที่จะให้บริการดูแลเด็กโดยจัดบุคลากรที่มีความชำนาญ ทีมงานที่ประสานงานกลมเกลียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยการบริการที่ดี และเป็นที่พอใจแก่ผู้รับบริการ
หลักสูตรและแนวการสอน
  มุ่งเน้นการพัฒนา ด้าน EQ ( ความฉลาดทางอารมณ์ ) และ IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ด้วยสื่อการสอนมากมาย

1. ด้านอารมณ์ฝึกให้เป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งทำให้เด็กมีความร่าเริง กล้าแสดงออก พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณถาพ

2. ด้านสติปัญญา ฝึกฝนโดยใช้หลักการสอนเชิงสัญลักษณ์ การต่อบล็อก การจับคู่ภาพ ฝึกทักษะโดยการสร้างให้เกิดขบวนการจดจำ
เพื่อเป็นฐานด้านวิชาการ จากการคิดหาเหตุและผลเป็นสำคัญ

ขบวนการเรียนรู้ทั้ง 2 ด้าน มุ่งเน้นการใช้กิจกรรมเสริมเป็นหลัก เช่น การเล่นเกม การใช้หุ่นมือ กิจกรรมเข้าจังหวะ การใช้สื่อภาพ เป็นต้น

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  - ห้องปรับอากาศ และระบบน้ำวนบนหลังคา
- มีเบาะกันกระแทกทุกห้องเรียน
- มีสเปรย์ป้องกันหวัด 2009 และฆ่าเชื้อโรคทุกห้อง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  - กิจกรรมเข้าจังหวะ เพลง การเต้นใส่ท่าประกอบ สร้างฐานการแสดงออกของเด็ก
- การเชิดหุ่นมือ เน้น จริยธรรม การอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน
- การเล่านิทาน เพื่อสร้างฐานจินตนาการ
- ของเล่นฝึกทักษะทางสมอง เช่น บล๊อคต่อ จับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  อุปกรณ์เสริมทักษะ วิดีทัศน์ สื่อพัฒนาอื่น ๆ
ผู้รับใบอนุญาต
  นางอัชฌาพรรณ วงษา
ผู้อำนวยการ
  นางอัชฌาพรรณ วงษา
ปีที่เปิดสอน
  2551
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่
เด็กพิเศษเรียนรวม
  -
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  หนึ่งภาษา(ไทย)
จำนวนครูทั้งหมด
  7 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  50 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  15 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  7 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  50 คน
รับตั้งแต่อายุ
  0.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
  อายุ 8 เดือน ถึง อายุ 4 ปี
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: - บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: ติดต่อที่ธุรการ โทร 02-3474547 , 081-9386442 บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  อาหารหลัก 3 มื้อ (อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น) และอาหารว่าง 2 มื้อ ห้องนอนปรับอากาศ น้ำดื่มใช้เครื่องกรองน้ำอย่างดี e-spring
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ชุดนักเรียน และค่าประกันอุบัติเหตุ AIA และค่าอุปกรณ์การเรียน
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์
 

นัสพรรณ เนอร์สเซอรี่
199/89-90 หมู่บ้านพฤกษา15 ซอย 5 ถนนตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-347-4547,081-938-64420

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา