ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่   


ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่,อนุบาล,เสริมทักษะ(ดนตรี,ร้องเพลง,กีฬา,ศิลปะ,ภาษา,คณิตศาสตร์,กิจกรรม พัฒนาพื้นฐาน EQ ,IQ)
ที่ตั้งโรงเรียน
  8/39 หมู่บ้านพิบูลย์ ( ตรงข้ามตลาดเทพเจริญ ) พรานนก-พุทมลฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์
  02-0602525
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  081 626 2525
FAX
  -
e-mail
  tawanrongsang@gmail.com
website
  http://www.ratchaphrueknursery.com
คำขวัญ
  ดูแลด้วยความรัก พัฒนาด้วยความรู้
ประวัติความเป็นมา
  ราชพฤกษ์เนอสเซอรี่ จัดตั้งและดำเนินการมากว่า 20 ปี ด้วยผู้ก่อตั้งที่มีความมุ่งมั่นให้เด็กในวัยแรกเกิด จนถึง 4 ปี มีมาตรฐานในการพัฒนา โดยยึดหลักการ ในการสร้างทักษะสมอง EF เป็นสำคัญ (ทำให้เซลล์สมองเชื่อมโยงซึ่งสามารถทำได้ในวัยสำคัญนี้ ) เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างพัฒนาการเด็กที่ถูกต้อง สู่อนาคตทางการศึกษาและดำเนินชีวิตในอนาคต รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านโภชนาการวัยเด็ก การเสริมสร้างจริยธรรม การอยู่ร่วมในสังคมเพื่อน ๆ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และทางด้านสติปัญญา เพื่อส่งต่อระดับอนุบาลอย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรและแนวการสอน
  ราชพฤกษ์เนอสเซอรี่ พัฒนาเด็กด้วยหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการ แนวบูรณาการ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้าน ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการสร้างพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับแนวทางการศึกษาสู่สังคมโลก

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  - เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน พื้นที่กว้างขวาง
- พื้น และผนัง บุยาง ทั้งหมด เพื่อป้องกันอันตราย และสำคัญยิ่งในเด็กวัยนี้
- ห้องปรับอากาศ ล้อมรอบด้วยต้นไม้ร่มรื่นตามธรรมชาติ แบ่งระดับเตรียมความพร้อมเด็ก เป็น 3 ระดับ เพื่อสามารถจัดกลุ่มการเรียนรู้ได้อย่างสมบุรณ์แบบ
- สนามเด็กเล่น กว้างขวาง เพื่อรองรับพัฒนาการด้านร่างกายอย่างเหมาะสม
- จัดโซนเกมการศึกษา เพื่อฝึกพัฒนาการด้านสมาธิและ สติปัญญา อย่างเด่นชัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเซลล์สมอง EF ให้เป็นไปตามธรรมชาติที่เหมาะสม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  - โปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับความพร้อม โดยครูต่างชาติ
- กิจกรรมสร้างเสริม จริยธรรม ที่ถือเป็นสิ่งสำคัญในการวางรากฐานวัยเด็ก
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  ห้องดนตรี,ห้องศิลปะ,เครื่องเล่นสนาม,อุปกรณ์เสริมทักษะ วิดีทัศน์ ลรครหุ่นมือ สื่อพัฒนาอื่น ๆ
ผู้รับใบอนุญาต
  -
ผู้อำนวยการ
  นางโกศล พิชิตฉัตร
ปีที่เปิดสอน
  2538
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่,อนุบาล
เด็กพิเศษเรียนรวม
  -
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  Bi-lingual(ไทย และ อังกฤษพื้นฐาน)
จำนวนครูทั้งหมด
  0 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  0 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  0 คน
รับตั้งแต่อายุ
  0.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
  -
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: - บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: ขอระเบียบการได้ที่ฝ่ายธุรการ 0816262525 บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  อาหารหลัก 3 มื้อ (ดูแลตั้งแต่อาหารเช้า ) ซักรีดเครื่องนอน ห้องนอนปรับอากาศ
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ ไม่เก็บค่าแรกเข้า
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  เปิดดำเนินการ และจัดตั้ง พร้อมรับใบอนุญาต จากกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง และทันต่อนโยบายภาครัฐ ราชพฤกษ์เนอสเซอรี่ ได้รับรางวัล "สถานรับเลี้ยงเด็กระดับดีเด่น " จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นับเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กราชพฤกษ์เนอสเซอรี่ ที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐาน ก้าวอย่างมั่นใจ เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวทันโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
 

ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่
8/39 หมู่บ้านพิบูลย์ ( ตรงข้ามตลาดเทพเจริญ ) พรานนก-พุทมลฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02-0602525 ,081 626 25250

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา