ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ลานนา เบบี้ โฮม

ลานนา เบบี้ โฮม รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่แรกเกิด - อนุบาล 3 แบ่งระดับอายุเด็ก 9 ห้อง อาคารสถานที่ สะอาด กว้างขวาง แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เรามุ่งเน้นพัฒนาการเด็ก ๆ อย่างสมวัย ด้วยกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม และเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศ จากสถาบันชื่อดัง

68 ซอย 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ โทร 053-408-413 Line ID : lannababyhome คลิกดูรายละเอียด

พื้นที่โฆษณา Foto-Text

โฆษณา Foto-Text ตำแหน่งนี้ เหมาะสำหรับเนอสเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล สอนเสริม ติวเตอร์สำหรับเด็กเล็ก รวมทั้งสินค้าและบริการ สำหรับครอบครัว เด็กเล็ก และคุณแม่ สนใจติดต่อ โทร 081-430-1170, Line id : tataya.com คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน เนอสเซอรี่ สอนเสริม ในจังหวัดเชียงใหม่ 
วารีเชียงใหม่
รายละเอียด :ม1-ม6
ที่ตั้ง : 59 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร : 053260293,053285133
Mobile :
E-mail :
Web :http://www.varee.ac.th/
Facebook :https://www.facebook.com/varee...
Line ID :
Tags :
วิชัยวิทยา
รายละเอียด :ป1-ป6,ม1-ม6
ที่ตั้ง : 264/1 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053-274-468, 053-205-146-7
Mobile :
E-mail :
Web :http://www.wichai.ac.th/
Facebook :https://www.facebook.com/Wicha...
Line ID :
Tags :
สันติศึกษา
รายละเอียด :อ1-อ3,ป1-ป6,ม1,ม2,ม3
ที่ตั้ง : 7/2 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053820324-5
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/santi...
Line ID :
Tags :
สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
รายละเอียด :อ1-อ3,ป1-ป6,ม1-ม6
ที่ตั้ง : 2 ซอย 7 ถนนเจริญเมือง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทร : 053285133
Mobile :
E-mail :
Web :http://www.scm.ac.th/
Facebook :
Line ID :
Tags :
สิริมังคลานุสรณ์
รายละเอียด :อ1-อ3,ป1-ป6,ม1-ม6
ที่ตั้ง : 10 ถนนหัสดิเสรี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-221-244
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อนุศึกษา
รายละเอียด :อ1-อ3,ป1-ป6
ที่ตั้ง : 34 ซอย 7 ถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทร : 053214725
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
ไชยโรจน์วิทยา
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 27 ซอย 10 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053275803,053818282
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อนุบาลโชติวิทย์
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 199/44 ถนนโพธาราม 7.2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทร : 053212778
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/โรงเร...
Line ID :
Tags :
อนุบาลดรุณนิมิต
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 59 ซอย 2 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053273377,053275445
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อนุบาลดรุณนิมิตวิทยา
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 40/2 ซอย 5 ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทร : 053-212-466
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :.facebook.com/อนุบาล-ดรุณนิมิต...
Line ID :
Tags :
อนุบาลดวงแก้ว
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 14/5 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร : 053304876
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อนุบาลนภา
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 234 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-110-935-8
Mobile :
E-mail :
Web :https://www.napa.ac.th/
Facebook :https://www.facebook.com/NapaC...
Line ID :
Tags :
อนุบาลบ้านเด็ก
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 109 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร : 053242267
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อนุบาลบ้านหมอ
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 47/2 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053807617-8
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อนุบาลพรรณี
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 7 ซอย 11 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-214-049
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/phunn...
Line ID :
Tags :
อนุบาลโพธิรักษ์
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 6/1 ซอย 5 ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053273578
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อนุบาลภัททิรา
รายละเอียด :ต1-ต3,อ1-อ3
ที่ตั้ง : 20 ม.8 ถนน ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร :
Mobile :
E-mail :
Web :http://www.pattira.ac.th/
Facebook :https://www.facebook.com/patti...
Line ID :
Tags :
อนุบาลมยุรี
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 344/71 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053-272-398, 053-806-927
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/mayur...
Line ID :
Tags :
อนุบาลมั่นศิลป์
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 233 ซอยหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร : 053276541
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อนุบาลร่มเย็น
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 63/2 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร : 053 115 695
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/โรงเร...
Line ID :
Tags :


 ค้นหาโรงเรียน, เนอสเซอรี่, สอนเสริม
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคเหนือ
กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่
ตากน่านพะเยา
พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปาง
ลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา