ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ลูกส้ม เนอร์สเซอรี่   ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่
ที่ตั้งโรงเรียน
  16 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 1-2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์
 
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  089-1778910
FAX
 
e-mail
  tah8384@hotmail.com
website
 
คำขวัญ
 
ประวัติความเป็นมา
  โดยผู้บริหารที่ทำงานด้านเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีประสบการ์ณกว่า 10 ปีในโรงเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนไทย เน้นการดูแลใกล้ชิด และติดตามพัฒนาการ เพื่อวางแนวทางรองรับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
หลักสูตรและแนวการสอน
  มุ่งเน้นการพัฒนา ด้าน EQ ( ความฉลาดทางอารมณ์ ) และ IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ด้วยสื่อการสอนมากมาย
1. ด้านอารมณ์ฝึกให้เป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งทำให้เด็กมีความร่าเริง กล้าแสดงออ พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณถาพ
2. ด้านสติปัญา ฝึกฝนโดยใช้หลักการสอนเชิงสัญญลักษณ์ การต่อบล็อก กาตจับคู่ภาพ ฝึกทักษะโดยการสร้างให้เกิดขบวนการจดจำ
เพื่อเป็นฐานด้านวิชาการ จากการคิดหาเหตุและผลเป็นสำคัญ

ขบวนการเรียนรู้ทั้ง 2 ด้าน มุ่งเน้นการใช้กิจกรรมเสริมเป็นหลัก เช่น การเล่นเกม การใช้หุ่นมือ กิจกรรมเข้าจังหวะ การใช้สื่อภาพ เป็นต้น

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  เครื่องเล่นสนาม
ผู้รับใบอนุญาต
  ครูณีรยา ลืออำรุง (ศิลปศาสตร์บัณฑิต DIPLOMA CHILD DAY CARE U
ผู้อำนวยการ
  ครูณีรยา ลืออำรุง (ศิลปศาสตร์บัณฑิต DIPLOMA CHILD DAY CARE U
ปีที่เปิดสอน
  2544
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่
เด็กพิเศษเรียนรวม
 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  Bi-lingual(ภาษาไทย เสริมภาษาอังกฤษ)
จำนวนครูทั้งหมด
  0 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  0 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  0 คน
รับตั้งแต่อายุ
  1.5 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เกณฑ์การคัดเลือก
 
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: น้อยกว่า 5,000 บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  อาหารว่าง 2 มื้อ ,อาหารกลางวัน 1 มื้อ
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
 
 
ลูกส้ม เนอร์สเซอรี่
16 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 1-2 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ ,089-17789100

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา