ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่   


ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่
ที่ตั้งโรงเรียน
  8/57 หมู่บ้านพิบูลย์ (ก่อนถึงหมู่บ้านเดอะพาลาสโซ ตลิ่งชัน) ถนนตัดใหม่ พรานนก-พุทมลฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์
  02-000-6780, 081-626-2525
โทรศัพท์เคลื่อนที่
 
FAX
  -
e-mail
  tawanrongsang@gmail.com
website
  http://www.ratchaphrueknursery.com
คำขวัญ
  พัฒนาการสมวัย ใส่ใจโภชนาการ
ประวัติความเป็นมา
  ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่ โดยผู้บริหารที่ทำงานด้านเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ 2528 (โรงเรียนอนุบาลบุษกร ) ได้แยกการบริหารออกมาเป็น ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่ ซึ่งรับเด็กตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 4 ปี
เน้นการดูแลใกล้ชิด และติดตามพัฒนาการ เพื่อวางแนวทางรองรับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เราเชื่อมั่นว่า การวางรากฐานที่ดีในวัย 0-3 ปี เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่ เพื่อติดตามพัฒนาการวัยสำคัญ ดังกล่าว ตลอดจนให้ความสำคัญต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ และปฏิบัติตามกฏระเบียบของกระทรวงอย่างใกล้ชิด
หลักสูตรและแนวการสอน
  มุ่งเน้นการพัฒนา ด้าน EQ ( ความฉลาดทางอารมณ์ ) และ IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ด้วยสื่อการสอนมากมาย
1. ด้านอารมณ์ฝึกให้เป็นผู้มีพื้นฐานจิตใจที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งทำให้เด็กมีความร่าเริง กล้าแสดงออ พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณถาพ
2. ด้านสติปัญา ฝึกฝนโดยใช้หลักการสอนเชิงสัญญลักษณ์ การต่อบล็อก กาตจับคู่ภาพ ฝึกทักษะโดยการสร้างให้เกิดขบวนการจดจำ
เพื่อเป็นฐานด้านวิชาการ จากการคิดหาเหตุและผลเป็นสำคัญ

ขบวนการเรียนรู้ทั้ง 2 ด้าน มุ่งเน้นการใช้กิจกรรมเสริมเป็นหลัก เช่น การเล่นเกม การใช้หุ่นมือ กิจกรรมเข้าจังหวะ การใช้สื่อภาพ เป็นต้น

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  - ห้องปรับอากาศ ล้อมรอบด้วยต้นไม้ร่มรื่นตามธรรมชาติ แบ่งระดับเตรียมความพร้อมเด็ก เป็น 3 ระดับ เพื่อสามารถจัดกลุ่มการเรียนรู้ได้อย่างสมบุรณ์แบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  - กิจกรรมเข้าจังหวะ เพลง การเต้นใส่ท่าประกอบ สร้างฐานการแสดงออกของเด็ก
- การเชิดหุ่นมือ เน้น จริยธรรม การอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน
- การเล่านิทาน เพื่อสร้างฐานจินตนาการ
- ของเล่นฝึกทักษะทางสมอง เช่น บล๊อคต่อ จับคู่ภาพเหมือน
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  ห้องดนตรี,ห้องศิลปะ,เครื่องเล่นสนาม,อุปกรณ์เสริมทักษะ วิดีทัศน์ ลรครหุ่นมือ สื่อพัฒนาอื่น ๆ
ผู้รับใบอนุญาต
  นางพรรณี สุวิสิทฐ์
ผู้อำนวยการ
  นางโกศล พิชิตฉัตร
ปีที่เปิดสอน
  2549
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่
เด็กพิเศษเรียนรวม
  -
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
 
จำนวนครูทั้งหมด
  7 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  35 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  0 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  40 คน
รับตั้งแต่อายุ
  0.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
  ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 4 ปี
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: 5,000-10,000 บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: ขอระเบียบการได้ที่ฝ่ายธุรการ 02 0006780 บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  อาหารหลัก 3 มื้อ (ดูแลตั้งแต่อาหารเช้า ) ซักรีดเครื่องนอน ห้องนอนปรับอากาศ
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

เราดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
 

ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่
8/57 หมู่บ้านพิบูลย์ (ก่อนถึงหมู่บ้านเดอะพาลาสโซ ตลิ่งชัน) ถนนตัดใหม่ พรานนก-พุทมลฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02-000-6780, 081-626-2525,0

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา